تاریخ : دوشنبه 28 تیر‌ماه سال 1389 | 03:03 ب.ظ | نویسنده : سیدی

1-    به توانایی اجرا و بازکردن همزمان چند برنامه باهم ..................می گویند.

الف-TaskManager      ب-MultiTasking   

جMultiUser-                 د-RunProgram

2- برای انتخاب چند آیکن پراکنده درمیزکارازدکمه های...............استفاده می شود. 

الف-Ctrl+ Click          ب-Ctrl+RightClik    

ج-Click+Shift            د-Shift+rightClick

3- چگونه برنامه hibernate به جای stand byظاهر می شود؟

الف-فشردن کلید shiftهنگام انتخاب دکمه start

ب- فشردن دکمه ctrl هنگام انتخاب log off

ج-فشردن کلید shift هنگام انتخاب stand by

 د- فشردن کلید shift هنگام انتخاب گزینه turn of computer

4- کدام گزینه صحیح نیست:

الف- به قسمت راست نوار کار که شامل اطلاعات و آیکن هایی از قبیل ساعت سیستم و زبان سیستم است tray bar می گویند.

ب- برای دسترسی سریع تر و راحت تر به برنامه ها از shortcut  استفاده می شود.

ج- گزینه ی stand by کلیه ی برنامه ها را بسته و کامپیوتر را خاموش می کند.

د- گزینهlog off کلیه ی برنامه های کاربر فعلی را می بندد و آماده ی ورود کاربر بعدی می شود.

5- یک بار فشردن و رها کردن دکمه ی سمت چپ ماوس را ......می گوییم .

الف- right click                     ب- click         

 ج-double click                   د- drag

6- نوارافقی واقع درزیر نوارعنوان که فرامین لازم برای کاربا برنامه یا پوشه در آن قراردارد:

الف- menu bar                 ب- scroll  bar  

ج- status bar                  د- title bar

7- کدام یک از اسامی زیر اسامی رزرو شده سیستم عامل هستند.

الف- lpt1- prn-unknown               ب- nul- con- print1

ج- com1- com2- con                  د- text- wave- file

8- کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می کند؟

الف-toolbar                        ب-address bar         

 ج-search bar                  د-menu bar

9- محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در.......می باشد.

الف-حافظه اصلی              ب-Hard disck         

      ج-Clipboard            د- Rom

10- کدام یک از گزینه های زیر عمل برش را انجام می دهد؟

الف-alt+v                        ب-alt+c      

  ج-ctrl+c                       د-ctrl+x

11- با فشردن دکمه properties  روی درایو.......

الف- میزان فضای پر و خالی درایو را مشاهده می نماییم.  

ب-خصوصیات فایلها و پوشه ها را به صورت گروهی تغییر می دهیم.

ج- تعدادفایل ها و پوشه ها را مشاهده می نماییم.

د- زمان دسترسی به اطلاعات درایو را مشاهده می نماییم.

12- بر روی نوار ابزار استاندارد دکمه ی           معادل کدام گزینه است؟

الف- favorites                    ب- undo     

 ج- forward                        د-refresh

13- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف-درروش حذف منطقی هرنوع اطلاعاتی که ماحذف می کنیم به صورت واقعی حذف نمی شود.

ب- ctrl+v معادل گزینه ی paste   از منوی Edit  می باشد.

ج- اصول کار و قابلیت های دو برنامه ی my computer و windows explorer  یکسان است.

د-خصوصیتArchive  فایل باعث می شود پرونده در حالت عادی در Explorer  نشان داده نشود.

14- برای بستن پنجره ی فعال جاری از کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود.

الف- ctrl +a                            ب- ctrl+f4      

ج- shift+f10                          د- alt+tab

15- لیست چه برنامه هایی در نوارtaskbar  ایجاد می شود؟

الف-برنامه نصب شده در ویندوز.

ب-پوشه های باز شده.

ج-برنامه های مربوط به اینترنت و ینظیمات شبکه.

د- برنامه های مربوط ببه تنظیمات سیستم.

16- با کدام بک از گزینه های زیر می توان برنامه زمان بندی شده را تعریف کرد؟

الف-sturt up                     ب-task manager  

 ج-task scheduler          د-time

17- برای حذف یک برنامه در زمان بند از کدام گزینه استفاده میشود؟

 الف-delete                  ب- enable              

 ج-setting                    د-disable

18- برای نمایش لیست برنامه ها ی درحال اجرا وسوییچ بین آنها ازدکمه های.....استفاده میشود.

الف-alt+ tab                     ب-alt+ f5           

 ج-alt+spacebar            د-alt+enter

19- برای مرتب بودن همیشگی آیکن ها  از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف-arrange icon               ب-sort by name 

  ج-auto arrange                د-align to grid

20- در پنجره محاوره ای folder option برای اضافه نمودن قالب جدید یا تغییر قالب های فایل ها در چه سر برگی وارد شویم؟

الف-general                  ب-file type    

ج-view                          د-center

21- با انتخاب گزینه ی open each folder in the same window   در سربرگ  General  از پنجره ی Folder option کدام کار انجام می گیرد؟

الف- فایل های مخفی پوشه ها نشان داده می شوند.       

 ب- محتوای پوشه با آیکن آنها مشخص می شود.

ج- محتوای هر پوشه در پنجره ی فعلی باز می شود.      

 د- محتوای هر پوشه در پنجره ی مخصوص خود باز می شود.

22- در مرتب سازی آیکن ها در میزکار ویندوز XP اگر بخواهیم آیکن ها بر اساس نوع و محتوای آنها مرتب شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم.

الف- Size                       ب- Name      

ج- Modified                  د- Type

23- حداقل وضوح تصویر صفحه نمایش برای مشاهده ی مناسب صفحات وب و تصاویر گرافیکی .......پیکسل است.

الف-  1024* 1280              ب-   768*1024     

ج-600*800                        د- 1200*1600

24- وضوح تصویر صفحه نمایش و کیفیت بهتر آن به چه عواملی بستگی دارد؟

الف- مادربرد      ب- مانیتور      ج- کارت گرافیک         د- ب و ج

25- برای چاپ متن بر روی کاغذ به حالت افقی از گزینه ......استفاده می شود.

الف-margins        ب-preview      ج-portrait      د-landscape

26- معادل دستور replace  کدام یک از کلید ها است؟

الف-ctrl+f          ب-ctrl+h           ج-ctrl+x       د-alt+h

27- در روش های نمایش محتویات یک پنجره نوع Tiles چه کابردی دارد؟

الف-عنوان پوشه ها وپرونده ها رانمایش می دهد.

ب- فهرست پوشه هاوپرونده هارانمایش می دهد.

ج- آیکن پوشه ها وپرونده ها رانمایش می دهد. 

د- محتویات را به صورت تصویر گرافیکی و کوچک رانمایش می دهد. 

28- برای مرتب کردن پنجره های باز میز کار اگز از گزینه ی Tile windows vertically استفاده کنیم:

الف- پنجره های میز کار بصورت افقی و زیر هم مرتب می شوند.

ب- پنجره های میز کار بصورت عمودی  و در کنار یکدیگر مرتب می شوند.

ج- پنجره های باز بصورت آبشاری ازگوشه ی سمت چپ بالای میز کار به پایین مرتب می شوند.

د- باعث خارج ساختن پنجره ها از حالت آبشاری می شود.

29- کدام یک از گزینه های زیر درویندوزامکان اجرای خودکاربرنامه ها راهنگام راه اندازی سیستم فراهم کرده است.         

  الف-  پوشه ی start up                      ب- Accessibility 

 ج- گزینه ی Run  از منوی Start          د- shortcut  یک برنامه

30- کدام گزینه در folder option   برای عدم نمایش فایل ها و پوشه های پنهان است.

الف- show hidden files and folders         

ب- do not cache thumbnails

ج- hide extensions for known file types   

 د- show hidden files and folders do notپیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

  • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک