تاریخ : دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1389 | 09:21 ق.ظ | نویسنده : سیدی

بسمه تعالی

 

سوالات شبکه                         نام ونام خانوادگی:                                          نام استاد:

 

1-     به هریک از شبکه های LAN کوچک متصل به LAN اصلی ....... می گوییم وبه شبکه LAN اصلی ایجاد شده ازآنها ....... می گوییم.

الف-  segment-backbone                                                  ب-backbone- segment

ج-segment-base band                                                      د-base band-segment

 

2-سرعت شبکه های ........ بیشتر وتداخل شبکه های ........ کمتر است.

الف-bus-star                       ب- bus-ring                          ج-  star-ring                   د-ring-star

 

3- برای اتصال کامپیوترها درتوپولوژی ستارهای از.....  استفاده می شود.

الف-MAU                         ب- BNC                                ج-  RJ-45                          د-HUB

 

4-سرعت انتقال اطلاعات در کدام روش بیشتر است.

الف-ring                           ب- star                                    ج- bus                              د-mesh

 

5-در شبکه های star از کدام کابل استفاده می شود.

الف-coaxial                          ب- fiber optic                    ج- UTP                       د-گزینه های ب وج

 

6-سرعت انتقال اطلاعات در کدام کابل بیشتر است.

الف- coaxial                         ب-fiber optic                      ج-UTP                        د-STP

 

7-کدام یک ازاتصالات شبکه های فیبر نوری می باشد.

الف- BNC                            ب-RJ-45                             ج- ST                          د-Terminator

 

8-کابل های فیبر نوری ...... قابل استفاده برای مسافت های بیشتر است.

الف-single mode                 ب- multi mode                    ج-simplex                   د-    duplex

 

9-به ساختار درونی یک شبکه کامپیوتری که ویژگی های شبکه را مشخص می کند ......... گفته می شود.

الف- توپولوژی شبکه              ب- معماری شبکه                   ج- ترمینولوژی شبکه                 د- پروتکل شبکه

 

 HTTP 10 از سرویس های کدام لایه شبکه است.

الف- نمایش                          ب- کاربردی                          ج- پیوند داده                             د- جلسه

 

11-کدام پروتکل برای ارسال پیام های الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر استفاده می شود.

الف-SNMP                        ب- HTTP                           ج- NCP                                د-SMTP

        

12-مدل امنیتی مورد استفاده در ویندوز 2000 سرور کدام است.

الف- share level                                                        ب-user level

ج- user level و  share level باهم                                 د-هیچکدام

 

HUB 13در کدام لایه کار میکند.

الف- فیزیکی                        ب- پیوند داده                         ج-  شبکه                                 د- انتقال

 

14- روش تبادل اطلاعات در بی سیم ...... است.

الف- یک طرفه                                                       ب- دو طرفه

ج- دوطرفه کامل                                                     د- برای مرکز دو طرفه وبرای کاربر یک طرفه

 پیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

  • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک