تاریخ : سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1389 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : سیدی

مجموعه هشتم

بسمه تعالی
بارم بندی (نظری و عملی ) پیشنهادی مهارت رایانه آار مقدماتی (مجموعه هشتم )
٤٢٠ ساعت آل ( ١٥٠ ساعت نظری – ٢٧٠ ساعت عملی )
ردیف عنوان
ساعت
نظری
ساعت
عملی
نمره
عملی
جمع
ساعت
٣٦ ٠ ١٥ مفاهیم ٢١
٢ ١ توانایی اصول رعایت بهداشتی در محیط کار ٢
٠
٤
٢٤ ١٠ ٢ توانایی مفاهیم اولیه رایانه وعملکرد قسمتهای سیستم رایانه ای ١٤
٣/٥ ١ ٢/ درزندگی ٥ IT ٣ توانایی شناخت کاربرد
٤/٥ ٢ ٢/ ٤ توانایی شناخت امنیت اطلاعات ٥
١٠٥ ٥ ٧٢ سیستم عامل مقدماتی ٣٣
٧ ٥ توانایی کاربا محیط ویندوز با بکارگیری ماوس و صفحه کلید ٥
١
١٢
٩ ٨ ٦ توانایی تنظیم خصوصیات صفحه نمایش و دسک تاپ ١
١٥ ٠/٧٥ ١١ ٧ توانایی مدیریت فایلها و پوشه ها و درایوها ٤
١١ ٨ توانایی کاربابرنامه های جانبی ویندوز ٤
٠/٧٥
١٥
٩ ٦ ٩ توانایی مدیریت اجرای برنامه ها ٣
١٢ ١٠ توانایی سفارشی کردن ویندوز ٧
١/٢٥
١٩
١٢ ٨ ١١ توانایی مدیریت دیسک ٤
١ ١٢ توانایی چاپ اطلاعات ١
١/٢٥
٢
٦ ٤ ٢ User Accounts ١٣ توانایی کار با
٦ ٤ ٢ Help ١٤ توانایی کار با
٤٠ ٣/٥ ٢١ اطلاعات وارتباطات ١٩
شبکه ( ١٩ ساعت ن، ٢١ ع)
٣ ١۵ توانایی شناخت مفاهیم شبکه رایانه ای ١
٠/٧٥
٨
١٢ ٩ Peer to Peer ١٦ توانایی پیاده سازی شبکه های
٤ ٢ ٠/ ١٧ توانایی شناخت سیستمهای انتقال اطلاعات ٥
١٨ توانایی شناخت پیکربندی شبکه ومحیطهای انتقال ٢
٠/٧٥
٤
٨ ٣ ٠/ ١٩ توانایی شناخت پروتکلها ولایه ها ٧٥
٤ ٢٠ توانایی برقراری امنیت در شبکه ٢
ویروسیابی
٤ ن ، ٨ع) )
١٢ ٠/٧٥ ٨ ٠/ ٢١ توانایی تشخیص و ازبین بردن برنامه های مخرب رایانه ای ٥
اینترنت
٢٢ توانایی برقراری ارتباط با اینترنت
١/٢٥ ٩ ٠/٥
١٢
١٢ ٨ ٠/ ٢٣ توانایی کاربا پست الکترونیکی ٥
ردیف عنوان
ساعت
نظری
ساعت
عملی
نمره
عملی
جمع
ساعت
١٢ ٣/۵ ٤٢ ١٨ Word و اژه پرداز 2007
٦ ٢٤ توانایی کار با محیط واژه پرداز ٢
٠/٧۵
٨
١٠/٥ ٧/٥ ٢٥ توانایی قالب بندی کاراکترها، پاراگرافها ومتن ٣
٣ ٢ ٢۶ توانایی ویرایش متن وجستجو در سند ١
٧ ٠/۵ ٥ ٢٧ توانایی کار با جدولها ٢
٤ ٢٨ توانایی طراحی صفحات ٢
١
٦
٤ ٣ ١ (Templates) و الگوها (Styles) ٢٩ توانایی کار با سبکها
٢ ١ ٣٠ توانایی خطایابی واصلاح خطا در متن ١
٦ ٠/۵ ٤ ٣١ توانایی ایجاد ودرج اشکال و ترسیمات گرافیکی ٢
٦ ٢/ ٣٢ توانایی کار با ابزارهای پیشرفته ٥
٠/٧٥
٨/٥
٥ ٣/٥ ١/ ٣٣ توانایی چاپ سند ٥
٤٦ ٢/٥ ٣١ ١٥ Excel صفحه گسترده 2007
٥ ٣٤ توانایی کار با محیط صفحه گسترده ٢
٠/٧٥
٧
٦ ٤ ٣٥ توانایی ویرایش صفحه کاری ٢
٤ ٣٦ توانایی مدیریت کار پوشه ها ٣
٠/٧۵
٧
٨ ٥ ٣٧ توانایی کاربا فرمولها و توابع ٣
٦ ٣٨ توانایی ایجاد وکار با نمودارها ٢
١
٨
٧ ٥ ٣٩ توانایی کار با لیستها ٢
٣ ٢ ٤٠ توانایی چاپ اطلاعات ١
٤٠ ٢/٥ ٢٦ ١٤ PowerPoint 2007
١٦ ١/٢٥ ١٠ ٤١ توانایی کار با نرم افزارارایه مطلب ٦
٢٤ ١/٢٥ ١٦ ٤٢ توانایی تنظیم نحوه نمایش برای ارایه مطلب ٨
٥٧ ٣ ٣٨ ١٩ Access 2007
٥ ٤٣ توانایی شناخت یک بانک اطلاعاتی ٢
١/٥
٧
١٨ ١٢ ٤٤ توانایی ایجاد یک بانک اطلاعاتی ٦
٨ ٠/٥ ٥ ٤٥ توانایی استفاده از فرمها ٣
٦ ٠/٥ ٤ ٤٦ توانایی ساخت گزارش ٢
١٨ ٠/٥ ١٢ ٤٧ توانایی بازیابی اطلاعات ٦
٤٢٠ ٢٠ ٢٧٠ جمع ١٥٠پیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

  • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک